19.12.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 19 декември  2019 г. е насрочено за 15.00 часа

16.12.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 16 декември 2019 г. е насрочено за 14.00 часа

11.11.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БОЙЧИНОВЦИ

 

ОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

от проведените избори за общински съветници,

кмет на община и кметове на кметства

на 27 октомври 2019 година и 03 ноември 2019 година

 

 

 1.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

 

 

1.

Светлин Алексиев Сретениев

296

2

ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

2.

Росен Горанов Русинов

144

 

 

3.

Емил Рангелов Макариев

131

 

 

4.

Ралин Лазаров Каменов

128

 

 

5.

Ангел Иванов Стоянов

111

12

ПП Съюз на свободните демократи

1.

Славей Иванов Костодинов

134

2.

Десислав Цветанов Денков

79

14

ПП ГЕРБ

1.

Софрони Кръстев Захариев

218

2.

Тихомир Илиев Георгиев

213

3.

Мария Ванюшева Димитрова

181

(157)

4.

Атанас Кирилов Атанасов

113

16

Местна коалиция НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)

1.

Деян Младенов Георгиев

148

2.

Георги Павлов Николов

78

 

 1. I Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. Ангел Иванов Стоянов

ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

2. Атанас Кирилов Атанасов

ПП ГЕРБ

3. Георги Павлов Николов

Местна коалиция НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)

4. Десислав Цветанов Денков

ПП Съюз на свободните демократи

5. Деян Младенов Георгиев

Местна коалиция НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)

6. Емил Рангелов Макариев

ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

7. Мария Ванюшева Димитрова

ПП ГЕРБ

8. Ралин Лазаров Каменов

ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

9. Росен Горанов Русинов

ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

10. Светлин Алексиев Сретениев

ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

11. Славей Иванов Костодинов

ПП Съюз на свободните демократи

12. Софрони Кръстев Захариев

ПП ГЕРБ

13. Тихомир Илиев Георгиев

ПП ГЕРБ

 

 

кмет на община Бойчиновци – СВЕТЛИН АЛЕКСИЕВ СРЕТЕНИЕВ - ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

 

кметство с. Ерден - ЕЛЕНКА ПЕНКОВА ВАСИЛЕВА – ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

кметство с. Мърчево - ИВАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ – ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

кметство с. Владимирово - СТЕФКА БОРИСОВА НИКОЛОВА – ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

кметство с. Мадан - АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ – ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

кметство с. Портитовци - КИРИЛ ВАСИЛЕВ ЯНЕВ – Местна коалиция НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)

кметство с. Лехчево - АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ – ПП ГЕРБ

кметство с. Громшин - НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА ВЪРБАНОВА – ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

11.11.2019

Съобщение

Адрес за кореспонденция, адрес на електронната поща и телефон за връзка на ОИК Бойчиновци след седмия ден от обявяване на резултатите от изборите, до края на мандата: Гр.Бойчиновци, ул."Гаврил Генов" №2, [email protected], 0884738682 ; 0896 042314.

11.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 11 ноември 2019 г. е насрочено за 16.00 часа

06.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 6 ноември 2019 г. е насрочено за 15.30 часа

04.11.2019

Съобщение

ОИК Бойчиновци обявява изборния ден на 03.11.2019 г. за приключил

04.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 4 ноември 2019 г. е насрочено за 04.40 часа

04.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 4 ноември 2019 г. е насрочено за 17.00 часа

02.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 2 ноември 2019 г. е насрочено за 12.00 часа

02.11.2019

Съобщение

На основание писмо № МИ-15-1368 от 01.11.2019г. на Централна избирателна комисия и във връзка с т.7, изр. второ от Решение №993-МИ от 07.09.2019г. с протоколно решение на Централната избирателна комисия, ОИК Бойчиновци публикува на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване за втори тур на изборите на 3 ноември 2019г.

 


Кмет на община

Кмет на кметство ВЛАДИМИРОВО

Кмет на кметство ГРОМШИН

Кмет на кметство ЕРДЕН

Кмет на кметство ЛЕХЧЕВО

Кмет на кметство МАДАН

01.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 1 ноември 2019 г. е насрочено за 16.00 часа

31.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 31 октомври 2019 г. е насрочено за 14.00 часа

30.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 30 октомври 2019 г. е насрочено за 14.00 часа

29.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 29 октомври 2019 г. е насрочено за 13.00 часа

29.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 29 октомври 2019 г. е насрочено за 14.00 часа

27.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 27 октомври 2019 г. е насрочено за 11.00 часа

27.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 27 октомври 2019 г. е насрочено за 17.55 часа

27.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 27 октомври 2019 г. е насрочено за 21.50 часа

27.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 27 октомври 2019 г. е насрочено за 09.00 часа

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 26 октомври 2019 г. е насрочено за 14.00 часа

26.10.2019

Съобщение

Поименен списък на членовете на секционните избирателни комисии по секции на територията на община Бойчиновци - Местни избори 2019

 

№ сик Име, презиме и фамилия Длъжност Решение за назначаване
120400001 Катя Илиева Петкова Председател 101-МИ
120400001 Николица Владимирова Митова Зам. председател 101-МИ
120400001 Милена Светославова Трендафилова Секретар 101-МИ
120400001 Людмила Георгиева Георгиева Член 101-МИ
120400001 Маруся Петрова Митова Член 101-МИ
120400001 Иванка Иванова Нешева Член 101-МИ
120400001 Тодорка Илиева Николова Член 126-МИ
120400001 Наталия Драганова Трайкова Член 101-МИ
120400001 Милчо Георгиев Бонев Член 101-МИ
120400002 Дочка Найденова Радкова Председател 101-МИ
120400002 Пенка Петрова Петрова Зам. председател 103-МИ
120400002 Емилия Панайотова Дамянова Секретар 107-МИ
120400002 Ванче Петрова Иванова Член 101-МИ
120400002 Георги Йорданов Марков Член 101-МИ
120400002 Десислава Емилова Николова Член 101-МИ
120400002 Борислав Хекторов Борисов Член 101-МИ
120400003 Мая Костадинова Йотова Председател 101-МИ
120400003 Наталия Петрова Кръстева Зам. председател 101-МИ
120400003 Бонка Ангелова Стаматова Секретар 101-МИ
120400003 Десислава Валериева Димитрова Член 101-МИ
120400003 Моника Емилова Алексова Член 103-МИ
120400003 Ива Красимирова Петрова Член 101-МИ
120400004 Мая Иванова Иванова Председател 101-МИ
120400004 Огнян Пънтов Андреев Зам. председател 101-МИ
120400004 Пламен Тодоров Михайлов Секретар 101-МИ
120400004 Марияна Борисова Иванова Член 114-МИ
120400004 Тамара Янкова Иванова Член 101-МИ
120400004 Иванка Василева Ангелова Член 101-МИ
120400004 Петко Дариов Джунов Член 104-МИ
120400005 Галина Методиева Владимирова Председател 109-МИ
120400005 Виолета Петрова Тодорова Зам. председател 101-МИ
120400005 Божанка Николова Василева Секретар 101-МИ
120400005 Александра Кирилова Борисова Член 101-МИ
120400005 Бисер Десиславов Димитров Член 101-МИ
120400005 Елена Пелова Цветанова Член 101-МИ
120400005 Катя Стоянова Георгиева Член 101-МИ
120400005 Благуна Илиева Иванова Член 114-МИ
120400005 Стоянка Иванова Сандова Член 103-МИ
120400006 Георгиния Христова Петкова Председател 101-МИ
120400006 Лучия Живкова Василева Зам. председател 101-МИ
120400006 Марийка Цветанова Каменова Секретар 101-МИ
120400006 Цветана Тонева Александрова Член 101-МИ
120400006 Страхил Борисов Василев Член 101-МИ
120400006 Каменка Александрова Найденова Член 101-МИ
120400006 Красимир Симеонов Пантев Член 107-МИ
120400006 Лилия Панайотова Харалампиева Член 107-МИ
120400006 Божидарка Николаева Стефанова Член 107-МИ
120400007 Райна Димитрова Атанасова Председател 101-МИ
120400007 Анка Йорданова Давидкова Зам. председател 101-МИ
120400007 Ани Петкова Михайлова Секретар 101-МИ
120400007 Петранка Кръстева Ангелова Член 114-МИ
120400007 Кристина Владимирова Димитрова Член 107-МИ
120400007 Георги Каменов Симеонов Член 101-МИ
120400007 Михаела Владимирова Михайлова Член 101-МИ
120400007 Юлия Тодорова Петкова Член 101-МИ
120400007 Пламен Николов Първанов Член 121-МИ
120400008 Спас Вълчов Спасов Председател 101-МИ
120400008 Галя Димитрова Аврамова Зам. председател 103-МИ
120400008 Ивалина Пенчева Иванова Секретар 114-МИ
120400008 Валентина Петрова Колова Член 114-МИ
120400008 Мирослава Кръстева Цветанова Член 101-МИ
120400008 Мая Цветанова Христова Член 107-МИ
120400008 Борислава Петрова Вениславова Член 104-МИ
120400009 Габриела Иванова Петрова Председател 101-МИ
120400009 Тотка Христова Найденова Зам. председател 101-МИ
120400009 Данаил Пенков Горанов Секретар 101-МИ
120400009 Милена Здравкова Димитрова Член 117-МИ
120400009 Ирена Господинова Георгиева Член 104-МИ
120400009 Петрана Кирилова Петрова Член 101-МИ
120400009 Галина Александрова Николова Член 121-МИ
120400010 Велизар Кирилов Василев Председател 101-МИ
120400010 Бисера Нончова Найденова Зам. председател 101-МИ
120400010 Силвия Николаева Кръстева Секретар 114-МИ
120400010 Лада Арсенова Антова Член 114-МИ
120400010 Тодор Генадиев Тошев Член 101-МИ
120400010 Венелина Александрова Крумова Член 103-МИ
120400010 Румен Илиев Симеонов Член 101-МИ
120400011 Рилка Милчева Петрова Председател 101-МИ
120400011 Илиана Георгиева Бонева Зам. председател 101-МИ
120400011 Серафим Димитров Петров Секретар 114-МИ
120400011 Николинка Иванова Георгиева Член 101-МИ
120400011 Цветан Първанов Борисов Член 101-МИ
120400011 Иглеонора Канчова Дамянова Член 101-МИ
120400011 Гергана Красимирова Ценова Член 107-МИ
120400012 Иванка Захариева Станчева Председател 101-МИ
120400012 Цеко Иванов Цеков Зам. председател 104-МИ
120400012 Мадлена Петрова Младенова Секретар 101-МИ
120400012 Красимира Таскова Красимирова Член 114-МИ
120400012 Петя Иванова Дамянова Член 101-МИ
120400012 Цецка Иванова Петкова Член 101-МИ
120400012 Стефан Кръстев Спасов Член 101-МИ
120400013 Борина Петрова Антонова Председател 101-МИ
120400013 Иванка Тошева Табакова Зам. председател 104-МИ
120400013 Цветана Георгиева Петрова Секретар 114-МИ
120400013 Петър Вълков Петров Член 101-МИ
120400013 Георги Милетиев Дичов Член 107-МИ
120400013 Мариана Петрова Павлова Член 101-МИ
120400013 Анелия Василева Димитрова Член 101-МИ
120400014 Аксиния Йорданова Николова Председател 101-МИ
120400014 Ася Върбанова Атанасова Зам. председател 101-МИ
120400014 Нели Тодорова Кръстева Секретар 101-МИ
120400014 Маргарита Лалюва Димитрова Член 101-МИ
120400014 Мария Руменова Русинова Член 101-МИ
120400014 Валентина Борисова Илиева Член 107-МИ
120400014 Теодора Йорданова Цветанова Член 101-МИ
120400015 Райна Георгиева Стоянова Председател 101-МИ
120400015 Илия Кирилов Илиев Зам. председател 101-МИ
120400015 Янита Александрова Върбанова Секретар 103-МИ
120400015 Нина Тодорова Динова Член 101-МИ
120400015 Кирилка Георгиева Здравкова Член 107-МИ
120400015 Катка Иванова Маринова Член 101-МИ
120400015 Росица Петрова Георгиева Член 107-МИ
120400015 Борислав Георгиев Ангелов Член 101-МИ
120400015 Тони Бенов Димитров Член 101-МИ
120400016 Кети Георгиева Николова Председател 102-МИ
120400016 Ралица Ивова Филипова Зам. председател 102-МИ
120400016 Иванка Георгиева Ценова Секретар 102-МИ
120400016 Лукреция Цветкова Тодорова Член 101-МИ
120400016 Пенка Стефанова Каменова Член 101-МИ
120400016 Данчо Илиев Ананиев Член 101-МИ
120400016 Антоанета Върбанова  Атанасова Член 101-МИ
120400017 Йорданка Гаврилова Димитрова Председател 101-МИ
120400017 Петър Тошков Петков Зам. председател 101-МИ
120400017 Цветелина Бойкова Георгиева Секретар 104-МИ
120400017 Тодор Гергов Качев Член 101-МИ
120400017 Саша Николова Александрова Член 101-МИ
120400017 Павлин Найденов Митов Член 101-МИ
120400017 Асен Иванов Тодоров Член 103-МИ
120400017 Калин Величков Николов Член 101-МИ
120400017 Димитър Лазаров Каменов Член 107-МИ
120400018 Петър Стефанов Петров Председател 107-МИ
120400018 Цветана Евстатиева Христова Зам. председател 114-МИ
120400018 Цветанка Димитрова Крумова Секретар 101-МИ
120400018 Наташа Крумова Цекова Член 101-МИ
120400018 Ваня Тошкова Станчова Член 101-МИ
120400018 Анжела Йорданова Станимирова Член 101-МИ
120400018 Веселин Петков Милетиев Член 101-МИ
120400019 Бойка Първанова Иванова Председател 101-МИ
120400019 Любка Петрова Павлова Зам. председател 101-МИ
120400019 Петя Александрова Ангелова Секретар 101-МИ
120400019 Зоя Венчова Методиева Член 101-МИ
120400019 Таня Радославова Горанова Член 129-МИ
120400019 Цветина Руменова Върбанова Член 107-МИ
120400019 Николай Петров Георгиев Член 101-МИ
120400003 Петя Василева Панталеева Член 104-МИ
26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 26 октомври 2019 г. е насрочено за 16.00 часа

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 26 октомври 2019 г. е насрочено за 16.45 часа

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 26 октомври 2019 г. е насрочено за 16.45 часа

25.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 25 октомври 2019 г. е насрочено за 10.30 часа

25.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 25 октомври 2019 г. е насрочено за 15.30 часа

23.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 23 октомври 2019 г. е насрочено за 13.00 часа

21.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 21 октомври 2019 г. е насрочено за 13.00 часа

17.10.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Застъпниците се регистрират в ОИК Бойчиновци до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа).

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Бойчиновци до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК 

№ 1080-МИ / 12.09.2019

 

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници и заместващи застъпници, изтеглете от ТУК

 

ВАЖНО ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА!

Преди работа с електронната форма изпълнете следните стъпки.

След като отворите електронната форма ще Ви излезе следното предупреждение.

 

Натискате на бутона Опции... и ще Ви излезне следния прозорец

 

Слагате отметка на Разреши това съдържание и запазвате промените с бутон OK 

Ако сте изпълнили стъпките, може да работите по-файла.

17.10.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът на представителите се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на ОИК Бойчиновци от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

 В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

 Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване на горните изискванията.

 

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК 

№ 1080-МИ / 12.09.2019

 

Електронната форма, необходима за регистрация на представители на партия, изтеглете от ТУК

 

ВАЖНО ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА!

Преди работа с електронната форма изпълнете следните стъпки.

След като отворите електронната форма ще Ви излезе следното предупреждение.

 

Натискате на бутона Опции... и ще Ви излезне следния прозорец

 

Слагате отметка на Разреши това съдържание и запазвате промените с бутон OK 

Ако сте изпълнили стъпките, може да работите по-файла.

17.10.2019

Съобщение

 

Във връзка с приемане на мерки за осигуряване на условия за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването – определяне на избирателна секция на територията на община Бойчиновци за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването на основание чл.10, ал.1 и във връзка с чл. 234 от ИК и оповестяване на телефон за връзка при необходимост от осигуряване на транспорт до определена за целта избирателна секция в изборния ден.

Постъпило е писмо с вх.№ 39/08.10.2019 г. в ОИК –  Бойчиновци от ВрИД кмет на община Бойчиновци, с което са определени избирателни секции на територията на община Бойчиновци за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването. За целта, ще бъде подсигурено и място за паркиране на превозни средства, обслужващи избирателите.

 

Избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както следва:

гр.Бойчиновци

секция 120400001

Телефон за връзка: 09513/2315

гр.Бойчиновци, ул."Гаврил Генов" №2 /бившата аптека/

с.Лехчево

секция 120400015

Телефон за връзка: 09513/2315

с.Лехчево, пл."9-ти септември" №7 /читалището - клуб на пенсионера/

 

Така определената избирателна секция не ограничава възможността на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват и в друга избирателна секция по свой избор.

За целта, ще бъде подсигурено и място за паркиране на превозни средства, обслужващи избирателите. Заявки за помощ се приемат в изборния ден в Общинска администрация, на тел.  09513/2315.

 

15.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 15 октомври 2019 г. е насрочено за 12.30 часа

11.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 11 октомври 2019 г. е насрочено за 10.00 часа

08.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 8 октомври 2019 г. е насрочено за 12.00 часа

07.10.2019

Съобщение

На основание писмо № МИ-15-697 от 05.10.2019г. на Централна избирателна комисия и във връзка с т.7, изр. второ от Решение №993 от 07.09.2019г. с протоколно решение на Централна избирателна комисия, ОИК Бойчиновци публикува на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 

Общински съветници

Кмет на община

Кмет на кметство ВЛАДИМИРОВО

Кмет на кметство ГРОМШИН

Кмет на кметство ЕРДЕН

Кмет на кметство ЛЕХЧЕВО

Кмет на кметство МАДАН

Кмет на кметство МЪРЧЕВО

Кмет на кметство ПОРТИТОВЦИ

04.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 4 октомври 2019 г. е насрочено за 15.30 часа

01.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 1 октомври 2019 г. е насрочено за 14.00 часа

30.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 30 септември 2019 г. е насрочено за 15.30 часа

30.09.2019

Съобщение

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на  грешки при извършване на замени в съставите на СИК, ОИК – Бойчиновци, указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна /използвайте приложението/,  да се прилага:

 1. Пълномощно от представляващият партия /коалиция/ инициативен комитет;
 2. Заявление от назначения член на СИК за освобождаване;
 3. Удостоверението издадено от ОИК-Бойчиновци за назначаване на освободеният член на СИК, за да бъде анулирано;
 4. Декларация от новия член на СИК по чл. 90 във връзка с чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс.
28.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 28 септември 2019 г. е насрочено за 13.00 часа

27.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 27 септември 2019 г. е насрочено за 10.00 часа

25.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 25 септември 2019 г. е насрочено за 13.00 часа

25.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 25 септември 2019 г. е насрочено за 16.00 часа

24.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 24 септември 2019 г. е насрочено за 12.00 часа

24.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 24 септември 2019 г. е насрочено за 17.00 часа

23.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 23 септември 2019 г. е насрочено за 15.30 часа

22.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 22 септември 2019 г. е насрочено за 15.30 часа.

20.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 20 септември 2019 г. е насрочено за 12.30 часа.

17.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 17 септември 2019 г. е насрочено за 10.00 часа.

17.09.2019

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;
 2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

Кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

 1. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 

Последователността на постъпване на документите на кандидатските листи определя поредността на вписване в регистъра на общинската избирателна комисия.

17.09.2019

Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението. Предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

17.09.2019

Съобщение

Работно време на Общинска избирателна комисия – Бойчиновци за прием на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

17.09.2019г. от 10:00 – 15:00 часа.

18.09.2019г. от 10:00 – 15:00 часа.

19.09.2019г. от 10:00 – 15:00 часа.

20.09.2019г. от 10:00 – 15:00 часа.

21.09.2019г. от 10:00 – 15:00 часа.

22.09.2019г. от 10:00 – 15:00 часа.

23.09.2019г. от 10:00 – 15:00 часа.

24.09.2019г. от 10:00 – 17:00 часа.

16.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 16 септември 2019 г. е насрочено за 17.00 часа.

15.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 15 септември 2019 г. е насрочено за 15.30 часа.

13.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 13 септември 2019 г. е насрочено за 15.30 часа.

12.09.2019

Съобщение

ВАЖНО!

ОИК - Бойчиновци  ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА

ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

ДО 16-ти СЕПТЕМВРИ 2019г. ВКЛЮЧИТЕЛНО!

 

12.09.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК-Бойчиновци  

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК-Бойчиновци  

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК-Бойчиновци  заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

ОИК-Бойчиновци  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

 

12.09.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В ОИК - Бойчиновци 

 

Партиите и коалициите в срок до 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК-Бойчиновци  – Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Бойчиновци, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 ОИК-Бойчиновци  извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.

 

12.09.2019

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ В ОИК - Бойчиновци  

В ОИК Бойчиновци се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

 Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация. В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

 

12.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 12 септември 2019 г. е насрочено за 15.30 часа.

12.09.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

 

ОИК-Бойчиновци  напомня, че крайният срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.

 

09.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 09 септември 2019 г. е насрочено за 10.30 часа.

09.09.2019

Съобщение

ОИК Бойчиновци  приема документи за регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове както следва:

12.09.2019г. от 10:00 – 15:00 часа.

13.09.2019г. от 10:00 – 15:00 часа.

14.09.2019г. от 10:00 – 15:00 часа.

15.09.2019г. от 10:00 – 15:00 часа.

16.09.2019г. от 10:00 – 17:00 часа.

04.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Бойчиновци на 4 септември 2019 г. е насрочено за 09.00 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 197 - МИ / 19.12.2019

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник

 • № 196 - МИ / 16.12.2019

  относно: допусната техническа грешка в разписката на изчислителния пункт към протокол за общински съветници

 • № 195-МИ / 11.11.2019

  относно: Упълномощени членове на ОИК – Бойчиновци, които да отварят определеното помещение за съхранение на предадени книжа от ОИК на Общинската администрация при необходимост.

всички решения